top of page

“Wie bepaalt wat normaal is en wat abnormaal is?"

Professor tijdens mijn eerste college psychologie

VOOR WIE

VOOR WIE

HEB IK WEL HULP NODIG?

Ik ben blij dat je deze website gevonden hebt en daarmee een eerste stap gezet hebt op zoek naar hulp. Mensen ervaren allerlei drempels om hulp te zoeken: Ze vragen zich af of hun klachten wel erg genoeg zijn, schamen zich voor hun klachten of zijn bang voor het oordeel van de ander / de psycholoog. 

Ik hoop dat ik je kan geruststellen: mensen komen met allerlei grote en kleine vragen bij mij. En in de meeste gevallen wordt het als heel prettig ervaren om hier eens over van gedachten te wisselen. 

Als je twijfelt of het wel passend is om naar een psycholoog te gaan, vul dan ook het contactformulier in, dan kan ik met je meedenken!

(WENS)MOEDERS

Binnen mijn praktijk heb ik een speciale plaats voor vrouwen die zwanger zijn, (pas) kinderen hebben, danwel een onvervulde kinderwens. Zie het kopje (WENS)MOEDERS

VOOR WELKE KLACHTEN EN VRAGEN?

De klachten of vragen waar mensen zich mee aanmelden zijn zeer divers:

 • Ik heb last van (traumatische) herinneringen uit mijn (al dan niet nabije) verleden die ik graag zou willen verzachten

 • Ik voel me overbelast / heb weinig energie / voel me gestresst

 • Ik voel me somber, kom tot weinig, ervaar geen plezier

 • Ik pas me telkens aan aan anderen, maar weet eigenlijk niet meer wat ik zelf wil

 • Op zich heb ik niks te klagen over mijn leven, maar toch ervaar ik weinig energie

 •  Ik heb last van paniek(aanvallen), wat me belemmert om te doen wat ik wil

 • Ik weet wel wat ik wil, maar toch durf ik de stap niet te zetten, ik heb te weinig zelfvertrouwen

 • Ik ervaar veel zaken in mijn leven als moeten, ik zou meer plezier willen hebben

 • Ik ben zwanger / net bevallen, maar ervaar eigenlijk geen roze wolk

 • Ik ben zwanger en zie enorm op tegen de bevalling

 • ...en allerlei andere klachten/vragen. Vul hier het formulier in als je contact met me wilt

WAT BEHANDEL IK NIET

Mochten er problemen spelen als psychose, ernstige verslavings- of eetproblematiek of ben je wegens persoonlijkheidsproblemen aangewezen op intensieve (24 uurs / crisiszorg), dan raad ik je aan om je tot een instelling te wenden die dat in huis heeft. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een crisisdienst indien nodig.​

(WENS)MOEDERS

In de afgelopen jaren heb ik een speciale interesse ontwikkeld voor bijna-moeders, moeders en wensmoeders. Mijn hart gaat steeds meer uit naar alle vrouwen die worstelen met de thema's die hiermee verbonden zijn. Want het is nogal wat. De zogenaamde roze wolk die ongewild uitblijft of maar af en toe verschijnt. Alle nieuwe ervaringen, confrontatie met eigen angsten, machteloosheid, frustratie, hechtingsthema's... en dat in een storm van hormonen. 

Maar ook het verdriet en de machteloosheid om een uitblijvende zwangerschap, miskramen, verlies. De pijn kan zo diep zitten, tot in je vezels. 

 

 

En als het in deze overweldigende gevoelens dan niet lukt om contact te maken of je te verbinden met de mensen in je omgeving, dreigt er eenzaamheid, isolatie en somberheid. 

Ik nodig je uit om hierover met mij in gesprek te gaan. Ik heb geen kant-en-klare oplossing, maar kan je wel helpen om ruimte te geven aan je angsten en verdriet. Ze samen met jou te begrijpen, zodat je weer meer grip krijgt. En er net als in het gewone leven een tijd van worstelen, een tijd van genieten en een tijd van gewoon voortkabbelen is. 

 

(WENS)MOEDERS
OVER MIJ

Over mij

OVER MIJ

DSC_0078_bewerkt_bewerkt.jpg
WERK ACHTERGROND

Ik ben Joke Veldman, 40 jaar en ik ben sinds 2005 werkzaam als psycholoog.

“Wie bepaalt wat normaal is en wat abnormaal is?” luidde de vraag tijdens mijn eerste college psychologie. Ik was direct geboeid, maar kon nog niet weten dat in de jaren daarna deze vraag zowel privé als in mijn ontwikkeling als psycholoog een steeds centralere rol zou gaan innemen.

Na mijn studie ging ik aan de slag binnen een grote GGZ-instelling, waar ik me op verschillende afdelingen heb kunnen ontwikkelen als psycholoog. Naarmate de jaren verstreken kreeg ik steeds meer mijn eigen stijl en ook mijn eigen ideeën over psychische klachten. Waar in het begin protocollen en richtlijnen mij houvast en zekerheid boden, zo gingen deze mij na verloop van tijd steeds meer beperken en voelde ik de behoefte om verder te kijken. Met het uiteindelijk resultaat dat ik mijn baan binnen de reguliere GGZ heb opgezegd.

In mijn beleving lopen veel mensen vast, omdat ze hun werkelijke behoeftes negeren of als niet passend afdoen. Daarbij hebben veel mensen weerstand tegen angst, verdriet en soms ook woede. Er wordt gepoogd deze gevoelens buiten de deur te houden met als gevolg toenemende angst, somberheid en/of vervreemding van zichzelf. Stilstaan bij wat je voelt, je emoties zien en inzetten als richtingaanwijzers en daarbij contact houden met jezelf en anderen is voor velen een hele klus, maar mijns inziens essentieel voor het ervaren van vrijheid. 

WERKWIJZE

Een cliënte verwoordt het zo: "Wat ik van jou zo fijn vind, is dat je niet uitgaat van begane paden maar heel goed luistert, kijkt en aanvoelt waar de ander behoefte aan heeft. Ik vind dat je bepaalde technieken moeiteloos in elkaar laat overlopen. Zo heb je heus wel CGT bij mij toegepast maar dat zeg je niet expliciet waardoor het heel natuurlijk voelt. Je past je methode aan aan wat de ander nodig heeft en je kijkt samen waar de behoefte ligt"

Ik ervaar vrijheid in mijn werk als ik niet in een bepaalde vorm hoef te denken, maar samen met jou kan kijken wat er aan de hand is en wat jouw behoeften zijn. Ik vind het belangrijk een open en helder contact te ontwikkelen, waarbinnen we ons beiden prettig voelen. Van cliënten krijg ik terug dat ze mij als betrouwbaar, gelijkwaardig, zorgvuldig en eerlijk ervaren.

In de loop van de jaren heb ik mij meer verdiept in bepaalde vormen van therapie, vormen die bij mijn persoonlijkheid passen. Met name de mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) en acceptance and commitment therapie (ACT) spreken mij aan. Daarnaast ben ik ook basistherapeut EMDR en ben ik binnen de opleiding tot GZ-psycholoog uitgebreid getraind in het toepassen van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Het allerbelangrijkste vind ik echter dat de therapie aansluit bij wat jij nodig hebt en wat bij

jouw persoonlijkheid past. In mijn ogen bestaat de ‘goede’ manier niet, de focus  is wat helpend en passend is.

Als je benieuwd bent of ik je kan helpen, vul dan hier het contactformulier in.

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN

Op de volgende dagen ​hou ik praktijk op de Keizersgracht 62:

Maandag 9-13:30

Dinsdag 9-17:30

Donderdag 9-13:30

AANMELDEN EN INTAKEGESPREK
BETALING

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, schiet je jouw eigen behandeling voor. Je pint aan het einde van elk gesprek het sessietarief. Minimaal eens per maand ontvang je een nota die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar. 

 

Zie voor uitgebreide informatie het tabblad 'Tarieven en vergoeding'

Je kunt je aanmelden bij het tabblad contact. Vul je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op om een intakegesprek in te plannen. 

 

Het intakegesprek heeft als doel om kennis te maken, stil te staan bij waar je tegenaan loopt en wat je zou willen bereiken met de gesprekken. Van daaruit kunnen we wederzijds bepalen of we de juiste personen zijn voor elkaar. 

Let op: neem het eerste gesprek een verwijsbrief van je huisarts mee, anders kan het gesprek niet vergoed worden!

BEHANDELING
AFZEGGEN AFSPRAAK

In het geval dat je om wat voor reden dan ook de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet nakomt,  ontvang je van mij een volledige nota voor die gemiste sessie. Deze kosten worden in de regel niet door de verzekeraar vergoed.

WACHTTIJD

De wachttijd is op dit moment ongeveer 8 weken. Stuur een berichtje, dan laat ik je weten of en wanneer ik plek heb

Mochten we na het intakegesprek met elkaar verder willen, dan start de behandeling. Een sessie duurt 45 minuten  en begint doorgaans met een frequentie van eens in de 2 weken.

VERGOEDING & TARIEVEN

VERGOEDING & TARIEVEN

ZORGVERZEKERAARS

Individuele psychologische zorg aan volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een geldige diagnose en verwijzing van je huisarts. 

 

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van je polis krijg je de behandeling gedeeltelijk, grotendeels of geheel vergoed (minus eigen risico). Vraag dus zelf na bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan! 

Op www.contractvrijepsycholoog.nl is meer informatie te vinden (ook een vergoedingenoverzicht)

ZORGMACHTIGING

Sommige zorgverzekeraars vereisen vanaf 2022 dat als je in zorg wilt bij een ongecontracteerde zorgverlener, je een zogenaamde zorgmachtiging aanvraagt. Op www.contractvrijepsycholoog.nl kan je bij vergoedingenoverzicht 2022 zien of dat ook bij jouw zorgverzekeraar het geval is. Daarnaast adviseer ik om sowieso de voorwaarden mbt de ggz van je zorgverzekeraar te lezen. 

ZORGPRESTATIEMODEL & TARIEVEN

Vanaf januari 2022 wordt het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Hiermee verandert de bekostiging zoals die tot nu toe gedaan werd. Vanaf januari 2024 pin je het bedrag van €159,70  voor een intake van 45 minuten. Voor een behandelgesprek van 45 minuten betaal je €135,89. Je krijgt minimaal eens per maand een factuur die je in kunt dienen bij je zorgverzekeraar. Indien er sprake is geweest van emailcontact of intercollegiaal overleg, dan komt het bijbehorende bedrag hiervoor ook op de factuur van die maand te staan.

Je eigen risico betaal je elk kalenderjaar opnieuw. 

 

Tijdens de intake neem ik de vragenlijst HoNOS+ af om je zorgvraagtypering te bepalen. Op regelmatige basis dien ik deze vragenlijst opnieuw bij je af te nemen. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In mijn praktijk worden vooral clienten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 4. Onder welk zorgvraagtype jij valt, wordt vermeld op je factuur. Het zorgvraagtype geeft ook informatie over de verwachte behandelduur. 

 

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je op www.zorgprestatiemodel.nl

PRIVACY & KWALITEIT

PRIVACY & KWALITEIT

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier tref je mijn persoonlijke, onder de naam Psychologenpraktijk Johanna, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

PRIVACYVERKLARING

Ik verstrek geen gegevens aan de zorgverzekeraar of aan het DIS (dbc-informatiesysteem), zoals je personalia, behandelplan of je diagnose als jij dit niet wilt. Hiervoor tekenen we aan het begin van de behandeling een privacyverklaring.

KWALITEITSSTATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut

BIG NUMMER

Mijn BIG-nummer is 49916581625

BIJ KLACHTEN

Heb je klachten over mij of over de behandeling, probeer deze dan eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, dan kan je contact opnemen met de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging NvGZP. 

Meer informatie vind je hier 

CONTACT

CONTACT

Vul dit formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Je kunt ook mailen naar info@psychologenpraktijkjohanna.nl

PRAKTIJKADRES

Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam

info@psychologenpraktijkjohanna.nl

Bericht is verstuurd

bottom of page